BRÁNY NESENÉ DVOUKŘÍDLÉ


 Brány nesené dvoukřídlé Brány nesené dvoukřídlé • Nesené brány mají oproti branám posuvným na kolečku tu výhodu, že po délce průjezdu nedochází ke kontaktu s komunikací.
• Neseným bránám nevadí sníh, znečištění prahu či namrzlá komunikace.
• Povrchová úprava je možná jako základní barva + povrchový nástřik barvou v odstínu RAL nebo žárové zinkování (doporučujeme)
• Maximální šířka průjezdu u dvoukřídlých nesených bran je 20m.
 Výhody  • Výplň vrat je možno provést přesně dle individuálního požadavku zákazníka (profily, plotová pole, dřevěné prvky atd.).
• Možnost pouze částečného otevření a zafixování v této poloze (průchod osob, průjezd manipulační techniky) - není nutná vchodová branka.
• Velmi bezpečný provoz, standardní bezpečnostní prvky (např. infrazávory) lze doplnit např. dotykovou lištou.
• Ze všech typů vjezdových bran jednoznačně nejnižší nároky na údržbu a opravy.
 Nevýhody  • Brána nadbíhá na každé straně cca o 1/3 délky křídla - pro plné otevření je nutno s tímto počítat (např. ve svahu).
• Bránu nelze osadit v průjezdu - zde je jediným možným řešením otočná brána s jedním nebo dvěma křídly.
• Vysoké nároky na kvalitu provedení samonosného základu a kotvení brány, nesoucí konstrukci s vodicími kladkami.
• Je striktně doporučována profesionální odborná montáž a využití speciálních technologií (chemické kotvy atd.).
 Reference - fotogalerie 

Nesená dvoukřídlá brána
Nemocnice Jičín 2006